ABS-licenser banar väg för IKEA-advokater

Nu har de första engelska så kallade ABS-juristbyråerna öppnat – men frågan är om det kommer att påverka advokatmarknaden.

 

ABS betyder ”Alternative Business Structures” och innebär att ”icke-advokater” får leda, arbeta i och äga advokatbyråer inom de ramar som framgår av Legal Services Act 2007. Tidigare var juridisk verksamhet i England i princip förbjuden för någon annan än barristers och solisitors. Enligt många är möjligheten att öppna ABS-verksamhet en historisk händelse som kommer att förändra hela branschen i grunden. Enligt andra kommer de engelska reformerna inte betyda särskilt mycket, framför allt inte för de stora affärsjuridiska byråerna.

 

Ett av de företag som väntat länge och nu fått en ABS-licens att sälja juridiska tjänster till den rättssökande allmänheten är dagligvarujätten The Co-operative. The Co-operative är en slags brittisk variant av ”Coop Forum” fast större med livsmedel, elektronikkedja, bank, försäkringsbolag och resebyrå under samma tak – och sedan den 28 mars 2012 också sin egen juristbyrå. Det gäller framför allt personrelaterad juridik, testamenten, bouppteckning, äktenskapsförord, biträde vid skilsmässa, krav vid mot försäkringsbolag och arbetsgivare vid skador och konflikter m.m.

 

Med svenska ögon är väl detta inte konstigare än den typ av tjänster som man kan få på begravningsbyråerna och hos större kedjor som ”Familjens Jurist”. I Sverige finns inget monopol på juristtjänster, det är bara advokattiteln som är straffrättsligt skyddad.  Faktum är att just Coop för närvarande lämnar 10 % rabatt till sina medlemmar på Familjens Jurists tjänster. Företag med namn som Skadejuristen och Gratisjuristerna har på sista tiden dykt upp på marknaden och biträder på amerikanskt manér till synes kostnadsfritt i skadeståndsprocesser. Det finns inget som hindrar IKEA från att också de startar en juristavdelning med ännu bredare utbud. De har ju redan en egen bank och skulle mycket väl kunna erbjuda kunderna juridiska tjänster inom ramen för en person- och konsumentjuridisk verksamhetsgren. Frågan kvarstår emellertid hur stor efterfrågan av denna typ av tjänster verkligen är i Sverige.

 

I England har dock situationen varit en annan. Sir David Clementi fick redan 2003 regeringens uppdrag att undersöka och föreslå reformer för den juridiska sektorn i syfte att befrämja medborgarnas och konsumenternas tillgång till bättre juridiska tjänster. I sin rapport beskriver han de problem som har föranlett regeringens initiativ. Konsumenter får helt enkelt inte tag i advokater och när man väl fått kontakt tar det orimligt lång tid för advokaten att utföra uppdraget och det blir vansinnigt dyrt. (Någon person som citeras i rapporten menar att det skulle gå snabbare att själv skaffa sig relevant juridisk utbildning och göra jobbet på egen hand). Ett annat viktigt problem är att det inte finns tillräckligt effektiva former för att klaga på bristfällig rådgivning och dåliga advokater. Sir David Clementi konstaterade att många av problemen bygger på bristande konkurrens. De gamla krångliga reglerna ansågs ha tjänat ut sin roll och den 30 oktober 2007 var det hatten av för Legal Services Act 2007. Att det är först i mars 2012 som de första licenserna beviljas är – om man får tro den brittiska pressen – hänförligt till så kallad ”Red Tape”, dvs. trög byråkrati.

 

Om man tittar lite närmare på de underliggande utredningarna och sneglar mot USA kan man skönja ambitioner att påverka konkurrensen på andra områden än person- och konsumentrelaterad juridik.  Den traditionella advokatbyrån ägs, leds och utvecklas av advokaterna själva. Denna form utgör i princip fortfarande den rådande ordningen för de stora affärsjuridiska byråerna, vilket hänger ihop med kultur och med att regelverken förhindrar andra än advokater att äga advokataktiebolag.  Stephen Mayson, som är något av nestor när det gäller framtidprognoser för de affärsjuridiska byråerna, pekar på ett antal områden som fundamentalt kommer att förändra marknaden. Den ökande konkurrensen, globaliseringen, 80- 0ch 90-talisternas värderingar, ägande och ledning av advokatbyråer och den tekniska revolutionen.

 

I Maysons bok Law Firm Strategy – Competetive Advantage and Valuation från 2007, förutspås stora förändringar, vilket jag berört något i ett tidigare inlägg. Stephen Mayson har förhoppningar att externa investeringar i advokatbyråer ska leda till en professionalisering av marknadsföring, försäljning och framför allt ledning av de affärsjuridiska byråerna och dess verksamhet. Med ökade krav på vinster kommer externt tillsatta verksamhetsledare tvinga fram ett mer affärsmässigt sätt att organisera advokatverksamheten. I sin bok gör han en djuplodande genomgång av vad som utgör värdet i en affärsjuridisk storbyrå. Mayson tvingas i det sammanhanget konstatera att den viktigaste och mest värdefulla tillgången är byråns ”sociala kapital”. Det vill säga alla de kontakter och band mellan advokater och klienter som utöver intellektuellt kapital (kompetens och know-how) ger affärer. Han för ett spännande resonemang om att framgångsrika byråer skapar en intern kultur inom vilken det är naturligt för advokaterna att dela med sig av det sociala kapitalet – och bidra till att klientrelationerna uppkommer i förhållande till byrån snarare än till den enskilda advokaten.  En byrå som har ett klimat där advokaterna vill hålla klienterna för sig själva (för att kunna ta med sig klienten till nästa arbetsgivare) är mindre lönsamma av en mängd lättförståliga skäl.

 

I min värld bygger advokatverksamhet på förtroende och kompetens (och vad gäller mitt eget gebit även på branschförståelse och affärsnytta).  Jag kanske inte skulle ha några problem att gå till IKEA för att shoppa loss på samboavtalet ”Bodström” eller köpa det standardiserade bouppteckningspaketet ”Silbersky” – men för de allra flesta traditionella advokattjänster – affärsjuridisk rådgivning i synnerhet – är det förtroendet för och relationen med klienten som är avgörande. Jag har svårt att se hur externt ägande och management skulle kunna hantera och förbättra den aspekten av advokatverksamhet för närvarande.