Att mingla är en arbetsuppgift

Många svenskar tycker att det känns onaturligt att mingla. Man känner sig påträngande och upplever att det skorrar falskt att gå runt med ett vinglas i handen och prata med folk man inte riktigt känner. Samtidigt vet vi att juristbranschen är beroende av goda nätverk och förtroendefulla relationer. Vi måste helt enkelt ägna en viss del av vår arbetstid åt att representera och träffa nya människor, vilket innefattar olika former av mingel. Dessutom är det ohövligt och till och med renomméskadligt för byrån att inte ta hand om sina gäster och visa dem uppmärksamhet.

 

För att komma till rätta med problemet tror jag att det är nödvändigt att byta perspektiv. Minglandet är inte en privat sysselsättning, det är en arbetsuppgift. Det finns goda skäl att inte låta våra arbetsuppgifter bli för privata. För att åstadkomma perspektivförskjutningen och komma bort från det privata krävs en teknik.

”Den grundläggande uppgiften i alla mingeltekniker är att få samtalspartnern att prata – din uppgift är främst att lyssna.”

 

Den grundläggande uppgiften i alla mingeltekniker är att få samtalspartnern att prata – din uppgift är främst att lyssna. De flesta människor är intresserade av att prata om sig själva. Det lättaste sättet att få igång samtalet är att ställa öppna frågor, som inte kan besvaras med ett kort ”ja” eller ”nej”. Leta efter samtalsämnen som aktiverar samtalspartnern. Är denne mest intresserad att tala om sitt arbete, sin familj eller senaste golfresan med polarna? För att samtalet inte ska bli en ren intervju måste du då och då släppa lite information om dig själv, gärna i bekräftande ordalag och avsluta med en ny öppen fråga.

 

För att öppna ett samtal – oavsett om det är med en grupp som redan står och pratar eller en person som står i hörnet för sig själv – så krävs en instegsreplik. En instegsreplik kommer alltid att kännas konstlad, men det finns inget att göra åt det. När ni pratat i 5-15 minuter och berört ett par olika ämnen är det dags att avsluta. Det gör du genom att tala om för samtalspartnern att du ska mingla vidare eller ta hand om dina övriga gäster. Tacka för en trevlig pratstund och lägg på minnet vad ni pratade om.

 

I början kan det kännas obekvämt men snart kommer du att märka att det faktiskt är väldigt spännande att lyssna på andra människors berättelser och till skillnad mot en spännande film kan du genom dina frågor påverka handlingen. Det kommer dessutom att bli en stor lättnad för dig när du på allvar förstår att det är gästen som står i fokus och inte du själv. Släpp också eventuella krav på att minglandet ska leda till något nytt uppdrag eller liknande – effekterna kommer på lång sikt om du gör minglandet till en del av din vardag.

 

Exempel på öppna frågor
 
Hur kom dig sig att du flyttade till Göteborg?
På vilket sätt tycker du att revisorernas situation har förändrats sedan du började på E&Y?
Vilka utmaningar kan du se inom IT-branschen de kommande åren?
Vad har du för fritidsintressen?
Vad är det som gör att du älskar segling?

 

Lästips
 
Jeanne Martinet, “The Art of Mingling” – New York 2006
Don Gabor, “How to Start a Conversation and Make Friends” – New York 2001