Bygg ditt personliga varumärke när det står still

En äldre kollega sa till mig – Lars, du måste vänja dig vid att det aldrig är lagom mycket arbete. Jag har likt de flesta andra jurister på affärsjuridisk advokatbyrå erfarit konsultångestens båda sidor, att arbetsuppgifterna ibland sinar och ibland svämmar över. Vad gäller oönskad ”fritid” är lösningen enkel: som jurist på advokatbyrå måste du ständigt marknadsföra och sälja dina tjänster. Oönskad fritid blir därmed ett gyllene tillfälle att bygga på ditt personliga varumärke.

 

Vi måste acceptera att vi som jurister till stor del är våra egna personliga varumärken. Även om vi är ”brandade” med Lindahl, Vinge eller Wistrand kan vi inte undvika att sprida ett personligt budskap om oss själva som yrkespersoner, som förhoppningsvis särskiljer var och en av oss. Det personliga varumärket är dessutom ägnat att förmedla något om vad klienten har att vänta av de tjänster vi tillhandhåller. Vad kan jag förvänta mig av en Mercedes, en Skoda eller en Rolls Royce och vad får jag för pengarna när jag anlitar någon av advokaterna Leif Silbersky, Axel Calissendorff eller Guy Lofalk?

 

Den bästa marknadsföringen är att utföra sina uppdrag på ett effektivt och professionellt sätt och till största möjliga affärsnytta för klienten. Men det räcker inte alltid. Det finns en mängd åtgärder som kan vidtas för att ryktet om din kompetens ska spridas och nå den relevanta kretsen av beslutsfattare.

 

Som nybakad biträdande jurist är det seniora byråkollegor som är de viktiga beslutsfattarna och som måste få veta att du är lätt att samarbeta med, levererar kvalitet på utsatt tid och ”är att lita på”. Lyckas inte detta blir det svårt att få uppdrag internt, vilket är en förutsättning för att få fart på den interna verksamheten. Utöver nitisk leveranssäkerhet kan du som biträdande jurist berätta om dig själv för byrån genom att till exempel föreläsa internt om ditt favoritämne eller skicka ut lättfattliga sammanfattningar internt avseende ditt kompetensområde. Du bör också i rimlig utsträckning och i lämpliga sammanhang vara proaktiv och beskriva hur dina tjänster inom ditt område skulle kunna skapa mervärde för byråns klienter.

 

Senare i karriären är det befintliga och potentiella framtida klienter som ska bringas till förståelse över vad de har att tjäna på att anlita dig och din byrå. Du som advokat säljer lösningar, kompetens och förtroende – detta oavsett om marknadsföringen sker genom tv-reklam, sociala medier, föreläsningar eller personliga möten. Jag har tidigare beskrivit min uppfattning om huvudprinciperna för hur advokaten bör klä sig för att skapa och upprätthålla förtroende i sin yrkesroll. Samma principer gäller för innehåll och former för marknadsföring. Klienterna har vissa förväntningar på advokaten. Man kan inte marknadsföra advokattjänster på ett sätt som i allt för stor utsträckning står i strid med dessa förväntningar.

 

Jag har svårt att exempelvis se att den svenska allmänheten skulle acceptera den typ av individfokuserad tv-reklam som tillämpas regelbundet av skadeståndsadvokater i USA. Dock har det blivit alltmer vanligt att advokater bloggar, twittrar och marknadsför sig genom inlägg på Linkedin. På sista tiden har det börjat dyka upp marknadsföring förklätt till informationsfilmer på Youtube. Sådana filmer är ett utmärkt sätt för en enskild advokat att tala direkt om sitt expertområde till en relevant krets i trygg inramning av sitt förtroendeskapande byrånamn.

 

Sammanfattningsvis krävs det personliga varumärket en ständig marknadsföring och den riktar sig till olika personer under byråkarriären. En sak är säker: när du förstått detta behöver du aldrig mer oroa dig för oönskad fritid.

 

 
Litteraturtips
Sociala medier – en marknadsföringshandbok av Emil Holmström och Erik Wikberg
Ditt personliga varumärke av Isabel Werner Runebjörk