Den praktiska juristen

Våren 2004 hade jag precis avslutat min jur.kand. Med fyra och ett halvt års hårda juridikstudier i ryggen var jag äntligen redo att kliva in i det juridiska maskineriet. Utbildningen hade fyllt kunskapsbanken med teori, juridiska termer och ett imponerande ordförråd, men redan min första arbetsdag på Advokatfirman Lindahl förstod jag att den aktiva juristen inte var någon pappersvändande teoretiker.

 

Till skillnad från i tentafrågorna hade den verkliga klienten inte alltid ett renodlat juridiskt problem. Klienten hade ett affärsmässigt mål och ville helt enkelt hantera alla problem och hinder – juridiska och övriga – som kunde sätta käppar i hjulen. Affären var plötsligt minst lika viktig som juridiken. Det handlade inte längre om att rabbla lagtext eller citera praxis och doktrin. Istället lämnade avtalsfriheten utrymme för en affärsmässig kreativitet, vilket naturligt förutsatte en förståelse för klientens åsyftade mål med affären, samt den strategi som valts för att uppnå målet. Min kära lagbok fann snart en plats som bokstöd på kontoret och mina teoretiska förmågor vävdes successivt samman med en arbetsmetod för riskvärdering, affärsjuridisk analys, förhandlingsteknik och praktiskt avtalsarbete.

 

Idag – tio års erfarenhet rikare – vet jag att rollen som affärsjurist är minst lika praktisk som teoretisk. Den teoretiska förståelsen är förstås en nödvändig grundsten i det affärsjuridiska hantverket, men ett verktyg är aldrig bättre än sättet man hanterar det på. Numer tycks utbildningen fått fler praktiska moment jämfört med tidigare, men många studenter vittnar om att de fortfarande saknar kontakten med den praktiska verkligheten under sin tid på universitetet. Liksom när jag studerade, spenderas fortfarande stora delar av studietiden med föreläsningar och skriftliga tentamina.

”Den teoretiska förståelsen är förstås en nödvändig grundsten i det affärsjuridiska hantverket, men ett verktyg är aldrig bättre än sättet man hanterar det på.”

 

Varje år anordnar Advokatfirman Lindahl tävlingen Business Law Challenge. Tävlingen syftar just till att lära ut det affärsjuridiska hantverket på en mer praktisk nivå, än vad som görs vid våra juridiska lärosäten runt om i Sverige. Tävlingen startades av min kollega David Frydlinger, advokat och delägare på Lindahls Stockholmskontor. David har även skrivit boken ”Det affärsjuridiska hantverket: arbetet innanför avtalsfrihetens gränser”, som metodisk behandlar det praktiska arbetet som affärsjurist.

 

Under tävlingen utbildas studenterna av Lindahls advokater innan de ställs inför ett fiktivt men mycket verklighetstroget affärsjuridiskt case – med både klient och motpart. Studenterna får lära sig att, utifrån vissa för case:t specificerade affärsmässiga skäl, identifiera och prioritera juridiska risker för att sedan analysera och förhandla fram ett avtal med motparten – helt enligt samma affärsjuridiska metod som jag själv fick lära mig och fortfarande arbetar utifrån dagligen.

 

Saknar du de praktiska momenten i din utbildning? Vill du ikläda dig rollen som affärsjurist, utmana dina juridiska färdigheter och samtidigt få ovärderliga praktiska kunskaper?

 

Missa inte chansen att delta i Business Law Challenge.

Detta inlägg är postat i Blogg.