Google lär känna dig

Tom Cruise är en cool kille. I framtidsdramat Minority Report får hans karaktär John Anderton känna på hur det är att i vardagen mötas av individanpassade reklambudskap projicerade på hologram omkring honom, personer som han aldrig tidigare mött vet allt om honom. Hur mycket vet företag och folk om dig?

 

Nyligen trädde Googles nya sekretesspolicy i kraft, vad som tidigare utgjordes av ett sextiotal paragrafer har bantats ner till ett mer lättöverskådligt dokument i vilket Google redogör för hur de numera har för avsikt att samla in och analysera information om sina användare och deras internetvanor. Googles nya policy kommer göra sökresultaten mer precisa, lika precisa som annonserna vid sidan om dem. Google hävdar att förändringen syftar till att göra Google-upplevelsen bättre för sina användare medan kritikerna menar att den nya policyn kränker den enskildes integritet.

 

Vi säger oss leva i ett informationssamhälle där information länge varit en källa till makt och nu även tycks kunna inbringa en hel del pengar. Vi förser, medvetet eller omedvetet, dessa företag med information utan att reflektera eller ges möjlighet att välja bort det. I en värld där vi förväntar oss att alltmer ska vara gratis rör vi oss mot att själva bli produkten, där graden av information om oss bestämmer vårt pris.

 

Flera ledare för världens ledande teknikföretag har sagt att ”privacy is dead” och menat att förlusten av privatliv vägts upp av fördelarna med sociala medier och informationsintensiva tjänster som Google. Joss Wright vid Oxford University menar att varken användare eller utvecklare av exempelvis Google kan förutspå hur vårt såväl frivilliga som oundvikliga delande av information kommer att forma framtidens samhälle. Det blir en balansgång mellan innovation och integritet som vi måste behärska. Trenderna är tydliga och det krävs det att vi öppnar ögonen för att upptäcka eventuella problem i tid. Jurister måste, precis som alla andra, utifrån sina perspektiv nyfiket och analyserande studera och påverka den utveckling som sker på nätet. För det är i grund och botten människors agerande som driver på utvecklingen.

 

Hur häftig Tom Cruise än må vara så tror jag ingen vill ge sig fullkomligt till ett företag för att få uppleva det Tom gestaltade i Minority Report. Eller?