Lars Arrhed

 

Lars Arrhed är advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Han arbetar inom området allmän affärsjuridik och har fördjupat sig inom både TIME (telekom, IT, media och underhållning) och entreprenad- och fastighetsrätt. Han har arbetat för Svenska Förläggare Föreningen med förlagsjuridiska frågor och i övrigt med klienter inom underhållningsbranschen och IT-branschen. Han arbetar kontinuerligt med entreprenadtvister och fastighetstransaktioner. Han är även med i Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling.

 

”Lars är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.”

Lars tog sin jur.kand. vid Göteborgs universitet och har tjänstgjort som tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt. Under notarietjänstgöringen läste han masterstudier inom programmet ”European Intellectual Property Law” vid Stockholms universitet.

 

Han har en tidigare karriär som verksamhetsledare inom mediabranschen i Sverige och Norge.